Taastuvenergia sessioon

Koostöös Utilitasega on valminud sessioon Taastuvenergia. Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest või kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tiivikule labasid kalibreerides ning termost ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: roheinseneeria, taastuvenergia, tuuleenergia, soojusenergia, energiakadu, mehaaniline energia.

Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist ja arendab oskust katsetada ning süstemaatiliselt muuta erinevaid parameetreid. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime eelteadmisi meenutama suunavad küsimused ja seejärel viime läbi kaks praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasiside ringiga. 

 

Sessioonile ootame 4.-12. klasside õpilasi (4.-6. klassid lahendavad kaks ülesannet, 7.-12. klassid 3 ülesannet). 

Veelgi täpsema kirjelduse sessiooni kohta leiab Keskkonnahariduse veebilehelt. Broneerimine sessioonile kas veebi teel või info@teadusstuudiod.ee.

Foto: Pixabay
Uudis on avaldatud 11. jaanuaril 2024.

Viimased uudised