Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 25.02.2021

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika (edaspidi „Privaatsuspoliitika“) sisaldab infot selle kohta, kuidas ja milleks Kvark Unicornland OÜ, registrikood 14905443, asukoha aadress Valukoja 12, Ülemiste, Tallinn 11415, kes omab kaubamärki „Rakett69 Teadusstuudiod“ (edaspidi nimetatud R69 Teadusstuudiod), isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation 2016/679).

R69 Teadusstuudiod on võtnud endale kohustuse kaitsta Klientide ja teenuste tarbijate privaatsust ning teeme seda kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie käesolevas Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

 

1. Milliseid andmeid R69 Teadusstuudiod kogub ja kasutab?

Isikuandmed (edaspidi „andmed“) on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. R69 Teadusstuudiod töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid ja tellida meilt tooteid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid või ostnud tooteid. See võib olla toimunud järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh nimi, kontaktaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) küsimisel meie veebisaidil, sotsiaalmeediakanalis või meie teenuste tarbimisel (näiteks sündmustel, tarbijamängudes osalemisel);
 • ostu või tellimuse sooritamisel meenepoes/e-poes/e-piletimüügi keskkonnas/telefonitsi või e-kirjana isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel ja arve/tellimuse kinnituse edastamisel (isikuandmed sisaldavad: nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit ning kullerteenuse kasutamisel lisaks aadressi ja postiindeksit); Tellimusi kinnitatakse e-
 • R69 Teadusstuudiote e-poodi ja e-piletimüügi keskkonda külastades. Süsteem salvestab kliendi IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (inglise keeles „cookies“). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kliendi arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad kliendi veebilehitsejal R69 Teadusstuudiote serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võib klient oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid sellega seoses võib teatud kohtades tekkida probleeme lehe kasutamisega.

Kvark Unicornland OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Kõikidele R69 Teadusstuudiote töötajatele ja käsunduslepingu alusel teenust osutavatele isikutele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Küsimuste korral kirjuta info@teadusstuudiod.ee. Isikuandmete töötleja poolne andmekaitsespetsialist on Kristi Märtin, kellega saab kontakti, kirjutades kristi@teadusstuudiod.ee.

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid (edaspidi „andmesubjektid“) töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

R69 Teadusstuudiote turunduskanalitest (sh koduleht, Facebook ja Instagram) kogume andmeid külastajate, klientide ja potentsiaalsete klientide kanalite kasutamise ja potentsiaalsete huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat ja huvitavamat sisu, täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust ning täiustada ka pakutava teenuse sisu.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Näiteks töötleb

R69 Teadusstuudiod töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
 • kliendile (uute) teenuste tutvustamine;
 • teenuste analüüsimine ja täiustamine;
 • veebilehe haldamine;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • kliendi päringutele vastamine; 
 • edastame e-poest maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja seda vaid nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremat teenust ja kasutajakogemust.

4. Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (inglise keeles „cookie“) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

R69 Teadusstuudiod kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid R69 Teadusstuudiod veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab R69 Teadusstuudiod:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi küpsised.
 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks teadusstuudiod.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi meie veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Rakett69 Teadusstuudiod.
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

5. Muud andmed

Jälgimisseadmestik (turvakaamerad) salvestab R69 Teadusstuudiotes pilti. Andmed kogutakse kaitstud serveritesse. Salvestised kustutakse süsteemi poolt automaatselt nende säilitustähtaja möödumisel. Salvestisi edastatakse ainult õigustatud isikute nõudel vastava seadusliku aluse olemasolul. Salvestistele on juurdepääs ainult vastavas korras kindlaks määratud isikutel ning salvestisi kogutakse turvakaalutlustel.

6. Isikuandmete jagamine

R69 Teadusstuudiod ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

R69 Teadusstuudiod ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada:

 • tarneinfo (tarneaadress, nimi, telefon, e-post) transpordi ettevõtetele kaupade kohaletoimetamiseks kliendini.
 • veebihaldajale
 • riikliku järelvalve asutustele ja Politsei-ja Piirivalveametile.

Avalikku tagasisidet võime jagada vaid Kliendi nõusolekul.

7. Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

R69 Teadusstuudiod võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

7.1. Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on R69 Teadusstuudiote kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

7.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

R69 Teadusstuudiod säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Toodete ja teenuste müügiarvete andmeid säilitame raamatupidamisseaduses ette nähtud tähtajani. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest täita teisi seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta info@teadusstuudiod.ee.

8. Andmesubjekti õigused

8.1 Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega/GDPR Artikkel 15

Andmesubjektil on õigus teha päring ja saada infot, milliseid isikuandmeid R69 Teadusstuudiote poolt töödeldakse ja säilitatakse. Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist.

Kui Andmesubjektil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et R69 Teadusstuudiod on  isikuandmete töötlemisel rikkunud isiku õigusi, peaks andmesubjekt kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@teadusstuudiod.ee või Andmekaitse Inspektsiooniga.

Kui te ei soovi saada R69 Teadusstuudiote turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

8.2. Õigus andmete parandamisele/GDPR Artikkel 16

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

8.3. Õigus andmete kustutamisele/ GDPR Artikkel 17

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

8.4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele/GDPR Artikkel 18

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

8.5. Õigus esitada vastuväiteid/ GDPR Artikkel 21

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust. Me püüame vastata maksimaalselt kolme nädala jooksul, ent keerulisemate ja mitmeosaliste päringute puhul võib kuluda rohkem aega. Sellisel juhul saadame ka vastav teavituse.

Andmesubjektil on õigus rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või EV kohtute poole.

9. Tööle kandideerimine

Vabade töökohtade info on kättesaadav R69 Teadusstuudiote kodulehel. Kui huviline kandideerib meie juurde tööle, lähtutakse kandidaadi poolt avaldatud avaldatud infost.

Kirjavahetust töösuhete, personali jmt küsimustes säilitame 7 aastat. Praktika-, käsundus- ja töölepinguid säilitame 7 aastat lepingu lõpetamisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad kustutamisele või hävitamisele.

R69 Teadusstuudiote e-posti aadressile info@teadusstuudiod.ee saadetud CV-d ja kandideerimisdokumendid hävitatakse 1 aasta pärast kandideerimisprotsessi lõppu automaatselt, juhul kui kandidaat pole avaldanud soovi enda kandideerimisdokumentide säilitamiseks järgmistele konkurssidele.

10. Muud sätted

R69 Teadusstuudiod võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded kuuluvad Eesti kohtute alluvusse.