Kasutustingimused

Viimati uuendatud 20.05.2022

Veebisaidi www.teadusstuudiod.ee külastamisel nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, peame paluma lahkuda veebisaidilt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.

Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt ka meie privaatsuspoliitika dokumenti.

Küpsised

Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie 
privaatsuspoliitika dokumendist.

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Kvark Unicornland OÜ-le kõik www.teadusstuudiod.ee lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

Veebisaidil www.teadusstuudiod.ee kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.

Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.

Lehekülje sisu kopeerida.

Mõned lehed sellel veebilehel ja meie sotsiaalmeediakontod võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta Kvark Unicornland OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. Kvark Unicornland OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

Kvark Unicornland OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele ja sotsiaalmeediakontodele;

Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;

Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;

Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Kvark Unicornland OÜle ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.


Broneeringud ja broneeringute tegemine

Teil on võimalik broneerida meie teenuseid kas läbi kodulehe broneerimissüsteemi, kirjutades info@teadusstuudiod.ee või helistades kodulehel näidatud kontakttelefoni numbrile. 

Eduka broneeringu tegemisel saadetakse Teile e-kirjaga broneeringukinnitus ning ettemaksuarve. Juhul kui 24h jooksul ei ole Teile kinnitust saabunud, kontrollige esmalt palun oma rämpsposti ja kui sealt ei leia kirja, võtke meiega palun ühendust e-kirja teel: 
info@teadusstuudiod.ee või helistage +372 58 55 8933.

Broneering jääb kehtima vaid juhul, kui broneeritud teenuse eest edastatud arve on õigeaegselt arvel näidatud maksetähtajaks tasutud. 

Tühistamine

Teadussessiooni broneeringut saab vajadusel tühistada kuni 48h enne sündmust. Juhul, kui Te tühistate Teadussessiooni vähem kui 48 h enne sessiooni toimumist või ei ilmu kohale, on meil õigus nõuda sisse 100% Teadussessiooni maksumusest.

Ruumide rendi ja eriürituste broneeringut on võimalik tühistada kuni 21 päeva enne ürituse toimumiskuupäeva. Juhul kui broneering tühistatakse vähem kui 21 päeva enne ürituse toimumist, on meil õigus nõuda 50% ruumide rendi kogumaksumusest.

Toimumisaja muutmine

Teadussessiooni ja muude ürituste toimumise aega saab vajadusel muuta ning kokkuleppel leiame Teile uue aja. Muutmisest palume teavitada võimalikult varakult, ent oleme arvestanud, et COVID pandeemiast tulenevatest „üllatustest“ võib jääda ka aja muutmine viimasele hetkele. Inimeste tervised on siiski meie jaoks prioriteet. 

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks täielik või sajaprotsendiliselt täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse lahendamist mitteametlikult, pöördudes Kvark Unicornland OÜ poole. Kui osapooled ei leia omakeskis lahendust, pöörduvad nad Harju maakohtusse.

Piirangud
Kvark Unicornland OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Kvark Unicornland OÜ veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis, kui Kvark Unicornland OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest. 

Muudatused ja vead
Kvark Unicornland OÜ veebisaidil võib esineda vigu. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata muuta või kustutada. Kvark Unicornland OÜ annab oma parima, et info oleks kogu aeg värske ja aktuaalne.

Viited teistele veebilehtedele
Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et Kvark Unicornland OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega. 

Linkide eemaldamine meie veebilehelt
Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

Sätete lahusus
Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.

Õigustest loobumine

Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik hiljem kasutada.

Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi endale sobival ajal muuta. Kui muudatus on oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie äranägemise järgi.

Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie veebisaidi ja teenuse kasutamine.


Ligipääsu peatamine

Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie ligipääsu meie lehele ja teenustele. Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.

Teie privaatsus

Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.

Kohaldatav seadus

Kõiki Kvark Unicornland OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Kontakt

Küsimuste puhul palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@teadusstuudiod.ee või telefonitsi: +372 58558933.

Kvark Unicornland OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.