Sessioonid koolidele toimuvad erinevatel teemadel. Broneerimisel võite anda teada, mis teema teid eelkõige huvitab, võimalusel saame läbi viia vastava teemaga sessiooni. 

1.-3. klass (kestvus 1,5h)

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb I kooliastmel kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi õhukahureid ja purjeautosid ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: õhu koostis, õhu liikumine, õhu liikumise abil erinevate objektide liikuma panemine. Programm toetab meeskonnatöö- ning  probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

I kooliastme sessiooni kestvus on 1,5 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel kaks avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

 

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb I kooliastmel kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad või kinnistavad teadmisi vooluringist, vooluallikatest ja lüliti rollist vooluringis. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

I kooliastme sessiooni kestus on 1,5 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 saate laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel kaks avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

 

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi gravitatsiooniautosid ja paberrakette ehitades ning liikuma pannes. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja see kestab 1,5 tundi. Sessiooni käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, seejärel esitame kolm teemakohast valikvastustega küsimust aktiveerimaks õpilaste eelteadmised ning viime läbi kaks avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga. 

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi Päikesesüsteemi uurides ja kosmosekapslile langevarju ehitades ja testides. Ülesannete raames reastame Päikesesüsteemi planeete, räägime pisut kosmosest ja sellest mis seal leidub; seejärel aitame kosmosekapslil võimalikult aeglaselt ja turvaliselt maanduda. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

 

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja see kestab 1.5 tundi. Sessiooni käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel viime läbi kaks avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriini ja tagasisideringiga.

4.-6. klass (kestvus 2h)

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb II kooliastmel kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi õhukahureid, õhupallirakette ja purjeautosid ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: õhu koostis, õhu liikumine, õhu liikumise abil erinevate objektide liikuma panemine. Programm toetab meeskonnatöö- ning  probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

II kooliastme sessiooni kestus 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb II kooliastmel kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad või kinnistavad teadmisi vooluringist, vooluallikatest, elektrit juhtivatest/mittejuhtivatest materjalidest, lüliti rollist vooluringis. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

II kooliastme sessiooni kestus on 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 saate laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel vastavalt kaks või kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

 

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tuulegeneraatoriga vooluringi kokku pannes ja tiiviku labasid kalibreerides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: roheinseneeria, taastuvenergia, tuuleenergia, soojusenergia, energiakadu, mehaaniline energia. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist ja arendab oskust katsetada ning süstemaatiliselt muuta erinevaid parameetreid. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime eelteadmisi meenutama suunavad küsimused ja seejärel viime läbi kaks praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasiside ringiga.

 

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi Päikesesüsteemi uurides, kosmosekapslile langevarju ehitades ja testides ning topograafilist kaarti uurides. Ülesannete raames reastame Päikesesüsteemi planeete, räägime pisut kosmosest ja sellest mis seal leidub; seejärel aitame kosmosekapslil võimalikult aeglaselt ja turvaliselt maanduda ning uurime kaardi abil, kuhu maanduti ning kuidas kaardil leiduvat infot lugeda. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja see kestab 2 tundi. Sessiooni käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel viime läbi kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriini ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev, sisutihe ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi hõljukeid, paberrakette ning gravitatsiooniautosid ehitades. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

 

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja see kestab 2 tundi. Sessiooni käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, esitame kolm valikvastustega küsimust õpilaste eelteadmiste aktiveerimiseks, seejärel viime läbi kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava video ning sessioon lõpeb kordavate küsimuste ja tagasisideringiga.

7.-9. klass (kestvus 2h)

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest või kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tasapinnalise keha massikeset määrates, kokkupõrkel tekkivaid kahjusid vähendades ning kergesti ümber minevaid objekte tasakaalustades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: tasakaal, massikese, kokkupõrkeenergia minimeerimine ja gravitatsioon. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.


Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi erinevaid värvusi tuvastades, lahuste tihedust määrates, suitsuandurit ehitades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: kuidas tajume värvusi erinevates valgustes, kuidas valgus neeldub ja hajub, kuhu paigutada suitsuandur? Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. III kooliastme sessioonil teeb juhendaja kahe ülesande vahel ka lühikese teadusteatri näitlikustamaks teooriat, mis on vajalik kolmanda ülesande lahendamisel. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev, sisutihe ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad rakendavad olemasolevaid ja omandavad uusi teadmisi käepärastest vahenditest sirklit meisterdades, erinevaid geomeetrilisi kujundeid suurendades, joonestades ja välja lõigates ning andmeid luues, kogudes ja koondades. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, esitame kolm valikvastustega küsimust, mis aitavad õpilastel eelteadmisi meenutada ja viime läbi kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video, mille järel juhendaja arutleb koos osalejatega ülesande raames tehtu üle ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad panevad oma seniseid teadmisi proovile ning omandavad uusi nii kõrget ja stabiilset torni kui ka sorteerimismasinaid ehitades ja testides. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioonid on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale. Sessioon kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse osalejate kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime kolm valikvastustega küsimust ning arutleme vastuste üle, et aidata õpilastel meenutada teemakohaseid eelteadmisi, seejärel viime läbi kaks teoreetilisi teadmisi ning käteosavust ühendavat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Sessioon lõpeb kordamisküsimuste ning tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi õhupalliraketti ning potentsiaalse energia autot ehitades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: mehaaniline liikumine, kineetiline ja potentsiaalne energia, kehade vastastikmõju ning dünaamika. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

 

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kaks praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video, mille järel juhendaja arutleb koos osalejatega ülesande raames tehtu üle ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tiivikule labasid kalibreerides, tuulegeneraatoriga vooluringi kokku pannes ning termost ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: roheinseneeria, taastuvenergia, tuuleenergia, soojusenergia, energiakadu, mehaaniline energia. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist ja arendab oskust katsetada ning süstemaatiliselt muuta erinevaid parameetreid. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime eelteadmisi meenutama suunavad küsimused ja seejärel viime läbi kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasiside ringiga.

10.-12. klass (kestvus 2h)

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tasapinnalise keha massikeset määrates, kokkupõrkel tekkivaid kahjusid vähendades ning kergesti ümber minevaid objekte tasakaalustades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: tasakaal, massikese, kokkupõrkeenergia minimeerimine ja gravitatsioon. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.


Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi erinevaid värvusi tuvastades, lahuste tihedust määrates, suitsuandurit ehitades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: kuidas tajume värvusi erinevates valgustes, kuidas valgus neeldub ja hajub, kuhu paigutada suitsuandur? Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. III kooliastme sessioonil teeb juhendaja kahe ülesande vahel ka lühikese teadusteatri näitlikustamaks teooriat, mis on vajalik kolmanda ülesande lahendamisel. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame paariminutilise teemaga seotud video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev, sisutihe ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad rakendavad olemasolevaid ja omandavad uusi teadmisi käepärastest vahenditest sirklit meisterdades, erinevaid geomeetrilisi kujundeid suurendades, joonestades ja välja lõigates ning andmeid luues, kogudes ja koondades. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, esitame kolm valikvastustega küsimust, mis aitavad õpilastel eelteadmisi meenutada ja viime läbi kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video, mille järel juhendaja arutleb koos osalejatega ülesande raames tehtu üle ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad panevad oma seniseid teadmisi proovile ning omandavad uusi nii kõrget ja stabiilset torni kui ka sorteerimismasinaid ehitades ja testides. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioonid on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale. Sessioon kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse osalejate kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime kolm valikvastustega küsimust ning arutleme vastuste üle, et aidata õpilastel meenutada teemakohaseid eelteadmisi, seejärel viime läbi kaks teoreetilisi teadmisi ning käteosavust ühendavat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Sessioon lõpeb kordamisküsimuste ning tagasisideringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tiivikule labasid kalibreerides, tuulegeneraatoriga vooluringi kokku pannes  ning termost ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: roheinseneeria, taastuvenergia, tuuleenergia, soojusenergia, energiakadu, mehaaniline energia. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist ja arendab oskust katsetada ning süstemaatiliselt muuta erinevaid parameetreid. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Sessioon on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, küsime eelteadmisi meenutama suunavad küsimused ja seejärel viime läbi kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasiside ringiga.

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kahest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi õhupalliraketti ning potentsiaalse energia autot ehitades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: mehaaniline liikumine, kineetiline ja potentsiaalne energia, kehade vastastikmõju ning dünaamika. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.


Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kaks praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video, mille järel juhendaja arutleb koos osalejatega ülesande raames tehtu üle ning sessioon lõpeb kordamisküsimuste ja tagasisideringiga.


Broneerige teadussessioon klassile siin või helistage +372 5855 8933 või kirjutage info@teadusstuudiod.ee.