Rakett69 õpihuvilaagrites käis ligi 12 000 õpilast

AHHAA teaduskeskuse ja Rakett69 Teadusstuudiote korraldatud Rakett69 õpihuvilaagritest võttis umbes aasta jooksul osa 11 611 kooliõpilast. Kokku toimus üle Eesti 772 kolmepäevast laagrit, mida juhendas 329 õpetajat. Ülimenukaks kujunenud projekt saab järje. 

“Populaarses Rakett69 telesaates käiks selline hulk õpilasi läbi 726 aastaga. Õpihuvilaagrite abil saime Rakett69 elamuse viia igasse Eestimaa nurka,” rõõmustab AHHAA teaduskeskuse juht Andres Juur. “Tänu sellele projektile oli nii õpilastel kui ka õpetajatel põhjust kaugõppe ekraanide tagant välja tulla ja taas tõelist õppimisrõõmu kogeda.” Tema kinnitusel andsid toimunud õpihuvilaagrid hea vundamendi teadmistepõhisele mõtlemisviisile, sest looduses kehtivaid printsiipe ja fenomene sai praktikas uurida ning kogeda.  

Projektiga möödunud kevadel alustades lootsid korraldajad kaasata umbes 100 õpetajat ning laagreid läbi viia ca 1500 õpilasele. “Huvi taoliste haridusliku sisuga laagrite järele oli meeletu ning seetõttu muutus kogu ettevõtmine kordades suuremaks,” tunnistab Rakett69 Teadusstuudiote juht Kristi Märtin. “Meie jaoks oli see kinnituseks, et Rakett69 Teadusstuudiote ja AHHAA teaduskeskuse tegevus on väga oluline ning et taolisi projekte tuleb edaspidigi algatada.” Märtini kinnitusel on tagasiside nii laagris osalenud laste kui ka juhendajate poolt olnud äärmiselt positiivne.  

Raha projekti läbiviimiseks taotleti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeetmest, õpilastele oli laagrites osalemine tasuta. Õpihuvilaagrite eesmärgiks oli distantsõppel õpiraskustesse sattunud lastel õpihimu tagasi tuua.

 

Rakett69 õpihuvilaagrid olid üles ehitatud menuka saate Rakett69 põhimõttel ja lastega mängiti läbi kolm võttepäeva. Iga päev oli sisustatud erinevate ülesannetega, mille teemadeks olid näiteks õhk ja loodusnähtused, jõud, optika, mõõtmine, matemaatika jms. Ülesannete koostamisel oli korraldajatele abiks KVARK ja Tartu Forseliuse Kool. Iga laagripäeva oluliseks osaks oli ka ülesannete analüüs ja arutelud, et õpilastel kinnistuksid õpitud teadmised ning areneksid sotsiaalsed oskused. Laagrites said osaleda 1.-12. klasside õpilased.  

 

Menukas projekt on saanud järje. “Haridus- ja Teadusministeerium leidis meie projektist väärtuse õpetajate harimisel ja Rakett69 ning AHHAA kogemuste jagamisel. Kaasasime sel aastal 100 uut juhendajat, kes juba sel sügisel-talvel saavad lastele laagreid teha ” räägib Juur. “Loodame projektiga jätkata ka järgmisel aastal ja siis juba veelgi suuremas mahus.”  

 

Uudis on avaldatud 24. augustil 2022.

Viimased uudised